سفینه غزل

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است <br> صراحی می ناب و سفینه غزل است

» تو میان خوبرویان مثلی به بی وفایی/ هاتف اصفهانی :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد/ صادق سرمد :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» عشق دریایی کرانه ناپدید/ رابعه بنت کعب قزداری (رابعه بلخی) :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» شد زغمت خانه ی سودا دلم/ مولانا جلال الدین محمد :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حقا که غمت از تو وفادارتر است/ مولانا جلال الدین محمد بلخی :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چون دوست دل شکسته می‌دارد دوست/ مولانا جلال الدین محمد :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸