سفینه غزل

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است <br> صراحی می ناب و سفینه غزل است

عشق دریایی کرانه ناپدید/ رابعه بنت کعب قزداری (رابعه بلخی)
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: رابعه بنت کعب قزداری (رابعه بلخی) ، غزل

عشق او باز اندر آوردم به بند 
کوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریایی کرانه ناپدید 
کی توان کردن شنا ای هوشمند

عشق را خواهی که تا پایان بری
 بس که بپسندید باید ناپسند

زشت باید دید و انگارید خوب
  زهر باید خورد و انگارید قند

توسنی کردم ندانستم همی 
کز کشیدن سخت تر گردد کمند

رابعه بنت کعب قزداری (رابعه بلخی) - قرن 4