سفینه غزل

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است <br> صراحی می ناب و سفینه غزل است

تو میان خوبرویان مثلی به بی وفایی/ هاتف اصفهانی
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: غزل ، هاتف اصفهانی

زهی از رخ تو پیدا همه آیت خدایی
ز جمالت آشکارا همه فر کبریایی

نسپردمی دل آسان به تو روز آشنایی
خبریم بودی آن روز اگر از شب جدایی

نبود به بزمت ای شه ره این گدا همین بس
که به کوچه تو گاهی بودم ره گدایی

همه جا به بیوفایی مثلند خوب رویان
تو میان خوبرویان مثلی به بی وفایی

تو درون پرده خلقی به تو مبتلا ندانم
به چه حیله میبری دل تو که رخ نمی نمایی

شد از آشناییش جان ز تن و کنون که بینم
دل آشنا ندارد خبری ز آشنایی

گره ای اگر چه هرگز نگشوده ام طمع بین
که ز زلف یار دارم هوس گره گشایی

همه آرزوی هاتف تویی از دو عالم و بس
همه کام او برآید اگر از درش درآیی

هاتف اصفهانی