تو میان خوبرویان مثلی به بی وفایی/ هاتف اصفهانی

زهی از رخ تو پیدا همه آیت خدایی
ز جمالت آشکارا همه فر کبریایی

نسپردمی دل آسان به تو روز آشنایی
خبریم بودی آن روز اگر از شب جدایی

نبود به بزمت ای شه ره این گدا همین بس
که به کوچه تو گاهی بودم ره گدایی

همه جا به بیوفایی مثلند خوب رویان
تو میان خوبرویان مثلی به بی وفایی

تو درون پرده خلقی به تو مبتلا ندانم
به چه حیله میبری دل تو که رخ نمی نمایی

شد از آشناییش جان ز تن و کنون که بینم
دل آشنا ندارد خبری ز آشنایی

گره ای اگر چه هرگز نگشوده ام طمع بین
که ز زلف یار دارم هوس گره گشایی

همه آرزوی هاتف تویی از دو عالم و بس
همه کام او برآید اگر از درش درآیی

هاتف اصفهانی

/ 1 نظر / 289 بازدید
سارا-ر

مرحباااا !!!!!!!!!!!!!!!!!! یک به یک اشعار انتخابی، زیبا و بسیاار خوندنی بودند. مخصوصا که عشق دریایی کرانه ناپدید.... چرا ادامه ندادید؟ موفق و سلامت باشید[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]